Test na koronavirus

Koronavirus covid-19 test

Pokládáte si čím dál častěji otázky: Kde si udělat test na koronavirus nebo Jak si udělat test na koronavirus.

Dnes Vám je všechny zodpovíme. Test na koronavirus si můžete nechat ve státní laboratoři nebo se nechat otestovat na koronavirus v soukromém zařízení. Důležitější však je zda máte doporučení od lékaře, hygienika nebo jiné pověřené osoby, případně zda si chcete nechat udělat test na koronavirus jako samoplátce, například proto, že vám lékař či jiná odpovědná osoba odmítli vydat doporučení na test na covid-19.

Test na koronavirus covid-19 na základě doporučení odpovědné osoby (lékař, hygienik aj.)

Pokud se chcete nechat otestovat na koronavirus covid-19 zdarma, musí Vám dát doporučení příslušný lékař a test proběhne bez nákladů na test z vaší strany. Zpravidla se jednalo o občany, kteří se vraceli z rizikových oblastí postižených koronavirem. Nyní se jedná zejména o potencionálně nakažené, které určí na základě odborného posouzení odpovědná osoba (telefonicky).

S rostoucím počtem nakažených však vláda přistoupila k opatřením v rámci kterých jsou testování i lidé, kteří v zasažených oblastech nepobývali, pokud budou jevit příznaky koronaviru. Doporučení a objektivní posouzení příznaků však stále závisí na ošetřujícím lékaři či jiné odpovědné osobě.

Pokud s názorem ošetřujícího lékaře nesouhlasíte a máte obavy, že máte příznaky koronaviru exitují další možnosti.

Test na koronavirus – samoplátce

Můžete si nechat udělat test na koronavirus v jednom ze soukromých nebo státních zařízení jako tzv. samoplátce (kde si zaplatit test na koronavirus)

Seznam soukromých laboratoří, kde je možné si udělat test na koronavirus je tedy nyní poměrně krátký ale soukromé testování za úplatu je znovu povoleno, stejně jako prodej respirátorů FFP3.

Jako jedni z prvních prováděli testy na koronavirus pro samoplátce soukromá laboratoř Tilia Laboratories a Ostravská klinika Agel.

Kde se dozvím více informací o testu na koronavirus?

O případných možnostech soukromých testů na koronavirus a případně i o možnosti zakoupení domácího testu na koronavirus se dozvíte více informací na následující stránce. Naleznete tam noho dalších užitečných informací a odpovědi na vaše nejčastější otázky o testu na koronavirus.

Nadále váš budeme informavat i na našich stránkách o nových možnostech testování na covid-19. Budeme také dále aktualizovat soukromé laboratoře, kde je možné udělat test na koromavirus.

Na co nezapomínat při testu na koronavirus?

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem covid-19 řiďte se vždy oficiálním postupem a pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky. To znamená, že pokud pociťujete příznaky a máte pocit, že jsou podobné průběhu onemocnění koronavirem kontakujte lékaře. Vždy však platí, že je myšleno kontaktování telefonické – rozhodně nechoďte do lékařské ordinace osobně – ohrozili byste zdraví ostatních.

Pokud se vám nedaří spojit s vaším lékařem, můžete kontaktovat lékařskou pohotovostní službu, případně jednu z hygienických stanic (seznam hygienických stanic s kontakty). Následně se řiďte pokyny lékaře a buďte trpěliví.

Jaká je prevence proti koronaviru a jak posílit imunitu?

Nejdůležitější v rámci prevence proti koronaviru je stále dodržovat zvýšenou hygienu – základem je používat antibakteriální mýdlo a pokud jste na cestách antibakteriální gel.

Důležité je také si chránit dýchací cesty, oči a ruce. Základem je dodržovat nařízení vlády a chránit sebe i ostatní rouškou – roušky sice narozdíl od respirátoru FFP3 nechrání nositele v takové míře, avšak snižují šíření koronaviru mezi lidmi. Chráníte tak zejména ostatní spoluobčany a oni chrání vás, buďte proto ohleduplní a roušky užívejte.

Dále je vhodné například v městské hromadné dopravě používat i gumové rukavice, které jsou stále bez problému skladem.

Neméně důležité je i vědět jak dezinkovat respirátor a také jak prát roušky. Vhodné je i celoročně posilovat imunitu a praktikovat zdravý životní styl.

Koronavirus test
Test na koronavirus